Polygon – hinta ja reaaliaikainen kurssi

Polygonin hinta ja reaaliaikainen kurssi:

Polygon T
CoinPriceChangeLast 24h

Change = muutos% vuorokauden takaiseen hintaan verrattuna.

 

Polygonin kurssin kehitys eri aikavälillä:

 

Kryptovaluutta Polygon

Kryptovaluuttojen jatkuvasti laajenevassa maailmassa skaalautuvuus on ollut jatkuva haaste. Lohkoketjuteknologian suosion kasvaessa tarvitaan verkkoja, jotka pystyvät käsittelemään suurta läpimenoa turvallisuudesta tai hajautuksesta tinkimättä. Tässä maisemassa Polygon nousee esiin toivon majakkana, joka tarjoaa skaalautuvan ratkaisun, jonka tavoitteena on mullistaa lohkoketjujen tila.

Polygon, joka tunnettiin aiemmin nimellä Matic Network, on protokolla ja kehys Ethereum-yhteensopivien lohkoketjuverkkojen rakentamiseen ja yhdistämiseen. Jaynti Kananin, Sandeep Nailwalin, Anurag Arjunin ja Mihailo Bjelicin perustama Polygon pyrkii ratkaisemaan Ethereumin skaalautuvuusongelmat tarjoamalla moniketjuisen ekosysteemin, jossa yhdistyvät eri lohkoketjualustojen parhaat ominaisuudet.

Ytimeltään Polygon hyödyntää PoS- ja plasmaketjujen (proof-of-stake) yhdistelmää, jolla saavutetaan suuri läpimeno säilyttäen samalla Ethereumin turvatakuut. Modulaarisen lähestymistavan avulla kehittäjät voivat valita skaalautuvuusratkaisut, jotka sopivat parhaiten heidän erityisiin käyttötapauksiinsa, olipa kyse sitten sivuketjujen, rollupien tai muiden kerroksen 2 skaalautumisratkaisujen käytöstä.

Yksi Polygonin merkittävimmistä ominaisuuksista on sen yhteentoimivuus Ethereumin kanssa. Ethereum-yhteensopivana verkkona Polygon mahdollistaa saumattoman integraation olemassa oleviin Ethereum-työkaluihin, dApp-ohjelmiin (hajautettuihin sovelluksiin) ja älysopimuksiin. Yhteensopivuus vähentää merkittävästi kehittäjien markkinoille pääsyn kynnystä, jolloin he voivat hyödyntää Polygonin skaalautuvuusetuja ilman, että heidän tarvitsee rakentaa sovelluksiaan alusta alkaen.

Polygonin arkkitehtuuri on suunniteltu tukemaan monenlaisia käyttötapauksia eri toimialoilla. Polygon tarjoaa monipuolisen alustan seuraavan sukupolven lohkoketjusovellusten rakentamiseen aina hajautetusta rahoituksesta (DeFi) ja non-fungible tokenseista (NFT) pelaamiseen ja hajautettuihin itsenäisiin organisaatioihin (DAO). Sen alhaiset transaktiomaksut ja nopeat vahvistusajat tekevät siitä erityisen sopivan sovelluksiin, jotka vaativat suurta läpimenoa ja reagointikykyä.

Polygon-ekosysteemin voimanlähteenä toimii sen kotimainen hyödyllisyystoken, MATIC. MATIC palvelee useita tarkoituksia verkossa, kuten panostusta, hallintoa ja transaktiomaksuja. Leimaajilla on keskeinen rooli verkon turvaamisessa ja transaktioiden validoinnissa, kun taas MATICin haltijoilla on sananvaltaa protokollan hallinnossa äänestämällä ehdotuksista ja protokollan päivityksistä.

Polygon on perustamisestaan lähtien nähnyt valtavaa kasvua ja hyväksyntää kryptoyhteisössä. Sen käyttäjäystävällinen infrastruktuuri ja kehittäjäystävälliset työkalut ovat houkutelleet elinvoimaista ekosysteemiä projekteja ja kehittäjiä, jotka haluavat skaalata sovelluksiaan uhraamatta turvallisuutta tai hajauttamista. Lisäksi Polygonin sitoutuminen yhteisölähtöiseen kehitykseen ja läpinäkyvyyteen on tuonut sille maineen yhtenä lohkoketjujen lupaavimmista skaalausratkaisuista.

Tulevaisuutta ajatellen Polygon jatkaa lohkoketjujen skaalautuvuuden mahdollisuuksien rajojen pidentämistä. Jatkuvan tutkimus- ja kehitystyönsä avulla Polygon keskittyy parantamaan protokollaansa ja laajentamaan ekosysteemiään, ja sillä on keskeinen rooli hajautetun rahoituksen ja Web3.0-sovellusten tulevaisuuden muokkaamisessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Polygon on merkittävä virstanpylväs lohkoketjuteknologian kehityksessä. Tarjoamalla skaalautuvan, yhteentoimivan ja kehittäjäystävällisen alustan Polygon ei ainoastaan ratkaise nykypäivän skaalautuvuushaasteita, vaan luo myös perustan osallistavammalle ja hajautetummalle tulevaisuudelle. Kryptoteollisuuden kypsyessä edelleen, Polygon on loistava esimerkki innovoinnista ja yhteistyöstä paremman ja tehokkaamman lohkoketjuekosysteemin aikaansaamiseksi.

Polygon hinta ja kurssi
Linkkejä:
Wikipedia: kryptovaluutta
Kauppalehti: kryptovaluutat
Yle: kryptovaluutta
Talouselämä: kryptovaluutat
Nordnet: kryptovaluutat