Mitä tarkoittaa kryptovaluutan louhinta?

Kryptovaluutan louhinta on prosessi, jolla uusia lohkoja lisätään tietyntyyppisen lohkoketjun (yleensä lohkoketjun, joka käyttää Proof-of-Work -konsensusmekanismia, kuten Bitcoin) ja uusia kryptovaluutta-yksiköitä luo. Tätä prosessia kutsutaan myös kaivokseksi, ja siihen osallistuvia henkilöitä tai tietokoneita kutsutaan louhijoiksi.

Kryptovaluuttojen, kuten Bitcoinin, lohkoketjussa tapahtuva louhinta liittyy monimutkaisen matemaattisen ongelman ratkaisemiseen, joka vaatii suuren määrän laskentatehoa. Nämä ongelmat ovat suunniteltu niin, että ne ovat vaikeita ratkaista, mutta helppo todentaa, mikä luo reilun ja turvallisen tavan uusien kryptovaluutta-yksiköiden luomiseksi.

Louhintaprosessi vaatii erityisten tietokoneiden tai laitteiden, kuten ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) -louhintalaitteiden, käyttämistä. Näitä laitteita käytetään tehokkaiden laskentatehtävien suorittamiseen ja uusien lohkojen löytämiseen lohkoketjusta.

Louhijoille maksetaan yleensä palkkiona uusista kryptovaluutta-yksiköistä, jotka luodaan lohkoketjussa. Tämä kannustin motivoi ihmisiä tai organisaatioita käyttämään resurssejaan louhintaprosessiin ja ylläpitämään lohkoketjun turvallisuutta.

kryptovaluutan louhinta

Kryptovaluutan louhintaan liittyviä keskeisiä käsitteitä ja elementtejä

  1. Lohkoketju (Blockchain): Kryptovaluuttojen kuten Bitcoinin tapauksessa lohkoketju on hajautettu, jakautunut tietokanta, joka tallentaa kaikki tapahtumat tietyssä järjestyksessä lohkoissa. Louhinta liittyy uusien lohkojen lisäämiseen tähän ketjuun.
  2. Proof-of-Work (PoW): Kryptovaluuttojen useimmat lohkoketjut käyttävät konsensusmekanismia, joka perustuu Proof-of-Workiin. Tämä tarkoittaa, että louhijoiden on ratkaistava monimutkainen matemaattinen ongelma osoittaakseen työnsä ja ansaitakseen oikeuden lisätä uusi lohko ketjuun. Tämä tekee huijaamisen erittäin vaikeaksi ja varmistaa lohkoketjun turvallisuuden.
  3. Hash-funktio: Louhijat käyttävät hash-funktiota (tiivistefunktiota), joka muuntaa tietyn tietomäärän kiinteän kokoiseksi merkkijonoksi. Hash-funktiot ovat tärkeitä louhintaprosessissa, ja niitä käytetään muun muassa ongelmanratkaisun validointiin.
  4. Nonce: Nonce on luku, joka lisätään lohkon tietoihin, kunnes hash-funktion tuloksena saadaan haluttu muoto tai ominaisuus. Louhijat etsivät sopivaa noncea, jotta lohkon hash vastaa tietyt vaatimukset, ja tämä osoittaa Proof-of-Workin suorittamisen.
  5. Palkkio ja Transaktiomaksut: Louhijat saavat palkkion uuden lohkon lisäämisestä lohkoketjuun. Lisäksi he voivat saada transaktiomaksuja, jotka liittyvät kaikkiin lohkon sisältämiin tapahtumiin.

On huomionarvoista, että kryptovaluutan louhinnasta on tullut huomattavan energiavaltaista erityisesti niissä tapauksissa, joissa käytetään Proof-of-Work -konsensusmekanismia. Tämä on herättänyt keskustelua ympäristövaikutuksista ja kannustanut joitain lohkoketjuja tutkimaan muita konsensusmekanismeja, kuten Proof-of-Stake (PoS), jotka vaativat vähemmän energiaa.

Kryptovaluutan louhintalaitteet

Kryptovaluutan louhintaan käytetään erityisiä tietokoneita ja laitteita, jotka on suunniteltu suorittamaan vaativia laskentatehtäviä tehokkaasti. Louhintalaitteet vaihtelevat kryptovaluutasta toiseen ja louhintamenetelmään, kuten Proof-of-Workiin (PoW) tai Proof-of-Stakeen (PoS). Tässä muutamia esimerkkejä:

  1. ASIC-laitteet (Application-Specific Integrated Circuit): ASIC-louhijoita pidetään erittäin tehokkaina ja suorituskykyisinä laitteina. Ne on suunniteltu nimenomaan yhtä tai muutamaa tiettyä algoritmia varten. Esimerkiksi Bitcoinin louhintaan käytetään ASIC-louhijoita, kuten Bitmainin Antminer-sarjaa.
  2. GPU-louhijat (Graphics Processing Unit): GPU-louhinta on yleistä erityisesti monissa vaihtoehtoisissa kryptovaluutoissa, kuten Ethereumissa. Grafiikkakortit ovat joustavampia kuin ASIC-laitteet, sillä ne voivat käsitellä useampia eri laskentatehtäviä. Siksi GPU-louhinta soveltuu hyvin kryptovaluutoille, jotka käyttävät monimutkaisempia algoritmeja.
  3. FPGA-laitteet (Field-Programmable Gate Array): FPGA-laitteet ovat joustavampia kuin ASIC-laitteet, mutta tehokkaampia kuin yleiset tietokoneet tai prosessorit. Ne voidaan ohjelmoida suorittamaan tiettyjä laskentatehtäviä, mikä tekee niistä sopivia monen tyyppisten kryptovaluuttojen louhintaan.
  4. CPU-louhinta (Central Processing Unit): Alkuperäinen tapa louhia kryptovaluuttaa oli käyttää tietokoneen keskusprosessoria. Kuitenkin useimmat modernit kryptovaluutat, erityisesti ne, jotka käyttävät PoW-konsensusmekanismia, ovat niin monimutkaisia, että CPU-louhinta on usein liian hidas ja tehottoman kustannustehokasta.
  5. Louhintakomponentit: Lisäksi varsinaisiin louhijalaitteisiin kuuluu muita komponentteja, kuten virtalähteet, jäähdytysratkaisut ja mahdollisesti laitteisto, joka mahdollistaa useiden laitteiden liittämisen yhteen (louhijat voivat toimia yhdessä ns. louhintakehyksissä).

On tärkeää huomata, että louhintalaitteet ovat erittäin erikoistuneita, ja niiden tehokkuus voi vaihdella huomattavasti eri laitteiden ja kryptovaluuttojen välillä. Lisäksi kryptovaluuttojen tekniset ominaisuudet, kuten siirtyminen PoW:stä PoS:ään, voivat vaikuttaa siihen, mitä laitteita käytetään louhintaan.

Linkkejä:
Wikipedia: kryptovaluutta
Kauppalehti: kryptovaluutat
Yle: kryptovaluutta
Talouselämä: kryptovaluutat
Nordnet: kryptovaluutat