Kryptovaluutta – verotus Suomessa jos tulot alle 1000 euroa

Suomessa kryptovaluuttojen verotus perustuu pääosin samoihin periaatteisiin kuin muidenkin omaisuuserien verotus. Tässä on yleiskatsaus kryptovaluuttojen verotukseen Suomessa.

Veroilmoitusta varten tarvitaan seuraavat tiedot verovuoden aikana: luovutuspäivä ja -hinta, hankintapäivä ja -hinta, kulut, talletukset, kotiutukset ja siirrot lompakosta toiseen. Kun syötät tiedot luovutuksista OmaVeroon, on tärkeää muistaa käyttää hankintameno-olettamaa.

Tuloverolain mukaan luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovuoden aikana kertyneet luovutushinnat eivät ylitä 1000 euroa.

1. Kryptovaluuttojen omistus ja myynti

 • Kryptovaluuttoja pidetään omaisuutena, ja niiden omistuksesta ei yleensä tarvitse maksaa veroa.
 • Voitto tai tappio realisoituu vasta, kun kryptovaluuttaa myydään tai vaihdetaan toiseen omaisuuserään, kuten euroihin.
 • Myyntivoitot ovat pääomatuloa, ja tappiot voidaan vähentää myyntivoitoista.

2. Kryptovaluuttojen louhinta

 • Kryptovaluutan louhinta voi olla veronalaista tuloa, ja sen tulisi sisältyä verotettavaan tuloon.
 • Louhintakustannukset ja -välineiden poistot voivat olla vähennyskelpoisia.

3. Kryptovaluuttojen vaihto ja kaupankäynti

 • Kryptovaluuttojen vaihto toiseen kryptovaluuttaan tai kaupankäynti eri kryptovaluuttojen välillä voi aiheuttaa verotettavaa tuloa.
 • Kaupankäyntivoitot ovat pääomatuloa.

4. Kryptovaluuttojen säilytyspalvelut ja pörssit

 • Kryptovaluuttojen säilytyspalveluista ja pörsseistä saatavat tulot voivat olla veronalaista tuloa.
 • Myös näihin liittyvät kulut voivat olla vähennyskelpoisia.

5. Kryptovaluuttojen siirrot

 • Kryptovaluuttojen siirrot eivät yleensä ole veronalaista tuloa.
 • Kryptovaluuttojen käyttö maksuvälineenä voi vaikuttaa verotukseen.

6. Ilmoittaminen ja seuranta

 • Kryptovaluutoista saadut tulot ja tehdyt kaupat tulee ilmoittaa verotuksessa.
 • Kryptovaluuttojen omistajien on tärkeää pitää kirjaa kaupoistaan ja tulonsa lähteestä.

7. Arvonlisävero (ALV)

 • Kryptovaluuttojen osto ja myynti ovat usein vapautettuja arvonlisäverosta (ALV). Poikkeuksena voi olla esimerkiksi kryptovaluuttojen kauppa fyysisissä tuotteissa tai palveluissa.

8. Verotus kryptovaluuttojen käytöstä

 • Jos käytät kryptovaluuttoja maksuvälineenä, sen arvo voi vaikuttaa verotukseen.
 • Maksutapana käytetystä kryptovaluutasta saatavaa voittoa tai tappiota voidaan verottaa.

On tärkeää huomata, että verolainsäädäntö voi muuttua, ja yksilölliset tilanteet voivat vaihdella. On suositeltavaa konsultoida veroneuvojaa tai verotusasiantuntijaa saadaksesi tarkempaa ja ajantasaista tietoa omaan tilanteeseesi liittyen. Kryptovaluuttojen verotus voi olla monimutkaista, ja asiantuntija-apu voi auttaa varmistamaan oikeanlaisen ilmoituksen ja verotuksen.

Ilmoita tulot ja kulut veroilmoituksella

Arvioi virtuaalivaluutan käytöstä aiheutuneet voitot tai tappiot käyttämällä Verohallinnon FIFO-laskuria. Tämä laskentamalli perustuu FIFO-periaatteeseen (First In – First Out), jossa virtuaalivaluuttojen katsotaan käytetyn niiden hankintajärjestyksessä.

Syötä kaikki virtuaalivaluutan ostot ja myynnit laskuriin. Laske voitto tai tappio erikseen jokaisesta myyntitapahtumasta verovuoden aikana, kun olet vaihtanut virtuaalivaluuttaa toiseen valuuttaan tai käyttänyt sitä ostoksiin.

Ilmoita voitot tai tappiot, jotka ovat syntyneet virtuaalivaluutan käyttämisestä tai vaihtamisesta OmaVerossa veroilmoituksen osiossa Pääomatulot – Luovutusvoitot. Valitse omaisuuden lajiksi Virtuaalivaluutat ja anna tarvittavat tiedot. Tällä tavoin raportoit voitot ja tappiot, jotka ovat peräisin virtuaalivaluuttojen käytöstä, OmaVerossa.

Ilmoita ansaintatulot louhinnasta osiossa Muut ansaintatulot. Kirjaa louhintaan liittyvät kulut Vähennykset – Tulonhankkimiskulut – Kirjaa muut kuin palkkatuloista aiheutuneet menot osioon, joka käsittelee menojen hankkimista tulonhankkimiseksi. Nämä menot voivat sisältää esimerkiksi lisääntyneet sähkökulut ja laitteiston hankintamenot louhintatoimintaan, joko osittain tai kokonaan. Ilmoita saadut pääomatulot louhinnasta osiossa, joka käsittelee muita pääomatuloja, ja liitä niihin liittyvät vähennykset osioon, jossa tehdään vähennyksiä muista pääomatuloista.

Älä liitä veroilmoitukseen ostotai myyntidokumentteja. Kuitenkin suosittelemme säilyttämään kuitit ja tositteet omassa hallussasi 6 vuotta verovuoden päättymisestä. Verohallinto voi pyytää niitä tarvittaessa.

Katso: Vero.fi – virtuaalivaluutat.

Kryptovaluutta verotus
Linkkejä:
Wikipedia: kryptovaluutta
Kauppalehti: kryptovaluutat
Yle: kryptovaluutta
Talouselämä: kryptovaluutat
Nordnet: kryptovaluutat