Kryptovaluutat – kryptovaluuttakurssit ja hinnat

Kryptot.net sivustolta voit katsoa tunnettujen kryptovaluuttojen eli kryptojen reaaliaikaiset hinnat ja kurssit. Näitä kryptovaluuttoja ovat Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Binance Coin eli BNB (BNB), Solana (SOL), XRP (XRP), USD Coin (USDC), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Dogecoin (DOGE), Polkadot (DOT) ja Tron (TRX).

200 suosituimman krypton hinnat voit katsoa täältä.

Sivustolla on myös paljon tietoa kryptovaluutoista ja sijoittamisesta kryptoihin.

Suosituimpien kryptovaluuttojen hinnat

Bitcoin: hinta ja kurssi – kurssikehitys
Ethereum: hinta ja kurssi – kurssikehitys
Tether: hinta ja kurssi – kurssikehitys
BNB: hinta ja kurssi – kurssikehitys
XRP: hinta ja kurssi – kurssikehitys
USD Coin: hinta ja kurssi – kurssikehitys
Cardano: hinta ja kurssi – kurssikehitys
Avalanche: hinta ja kurssi – kurssikehitys
Dogecoin: hinta ja kurssi – kurssikehitys
Polkadot: hinta ja kurssi – kurssikehitys
TRON: hinta ja kurssi – kurssikehitys
Solana: hinta ja kurssi – kurssikehitys
Chainlink: hinta ja kurssi – kurssikehitys
Polygon: hinta ja kurssi – kurssikehitys
Litecoin: hinta ja kurssi – kurssikehitys

Mitä ovat kryptovaluutat?

Kryptovaluutat ovat viime vuosikymmenen aikana nousseet esiin voimakkaasti digitaalisen talouden näyttämöllä. Ne edustavat uudenlaista rahaa, joka perustuu hajautettuun ja salattuun teknologiaan. Bitcoin, maailman ensimmäinen kryptovaluutta, syntyi vuonna 2009 ja toimi pioneeri koko kryptovaluuttamaailmalle. Mutta mitä kryptovaluutat oikeastaan ovat, ja mikä tekee niistä niin ainutlaatuisia?

Kryptovaluuttojen perusperiaatteet

Kryptovaluutat perustuvat hajautettuun teknologiaan, jota kutsutaan lohkoketjuksi. Lohkoketju on kuin julkinen tietokanta, joka tallentaa kaikki tapahtumat kryptovaluuttojen verkossa. Tämä tietokanta koostuu lohkoista, jotka sisältävät aikaleimatut transaktiot. Lohkot liittyvät toisiinsa kryptografisesti, mikä tekee mahdottomaksi manipuloida aiempia tapahtumia.

Kryptovaluutat käyttävät hajautettua järjestelmää, joka tarkoittaa, ettei yhtä keskitettyä toimijaa, kuten pankkia tai hallitusta, tarvita. Sen sijaan verkosto koostuu useista tietokoneista (solmuista), jotka yhdessä ylläpitävät koko järjestelmää. Tämä tekee kryptovaluutoista resistenssin sensuurille ja ulkoisille manipuloinnille.

Bitcoin: kryptovaluuttojen lippulaiva

Bitcoin on ensimmäinen ja tunnetuin kryptovaluutta. Sen perustana oleva teknologia, lohkoketju, mahdollistaa hajautetun ja avoimen rahan siirron. Bitcoinia luonnehtii myös rajoitettu tarjonta; vain enintään 21 miljoonaa bitcoinia voidaan koskaan luoda. Tämä tekee siitä deflatorisen ja eroaa perinteisistä fiat-valuutoista, joita hallitukset voivat painaa lisää tarpeen mukaan.

Altcoinit ja erikoistuneemmat kryptovaluutat

Bitcoinin menestyksen myötä on syntynyt tuhansia muita kryptovaluuttoja, jotka tunnetaan altcoineina. Nämä vaihtelevat suuresti tarkoitukseltaan ja toiminnaltaan. Ethereum, esimerkiksi, mahdollistaa älysopimukset ja hajautetut sovellukset, kun taas Ripple keskittyy tehokkaaseen pankkien väliseen maksuliikenteeseen.

Kryptovaluuttojen käyttökohteet

Kryptovaluutoilla on monia käyttökohteita. Ensinnäkin, ne tarjoavat mahdollisuuden nopeisiin ja edullisiin kansainvälisiin rahansiirtoihin ilman pankkien välitystä. Toiseksi, älysopimukset mahdollistavat automatisoidut ja itsenäiset sopimukset ilman kolmannen osapuolen valvontaa. Kolmanneksi, kryptovaluutat voivat toimia arvon säilyttäjinä epävakaissa talousolosuhteissa.

Riskit ja haasteet

Vaikka kryptovaluutat ovat tuoneet mukanaan monia etuja, niiden käytössä on myös riskejä. Markkinoiden volatiliteetti, sääntelyn epävarmuus ja turvallisuusongelmat ovat kaikki haasteita, joita kryptovaluutat kohtaavat. Lisäksi niiden laaja hyväksyminen perinteisen talouden osaksi vaatii vielä aikaa ja sääntelyä.

DeFi: hajautettu rahoitus

DeFi, eli hajautettu rahoitus, on yksi kryptovaluuttojen nopeasti kasvavista alueista. Se hyödyntää älysopimuksia ja lohkoketjuteknologiaa luodakseen perinteisten finanssipalvelujen, kuten lainojen, vakuutusten ja sijoitusrahastojen, hajautetut versiot. Tämä avaa oven globaalille osallistumiselle rahoitusmarkkinoille ilman perinteisen pankkijärjestelmän rajoituksia.

NFT:t: ainutlaatuisuus lohkoketjussa

Toinen mielenkiintoinen kryptovaluuttojen käyttökohde on NFT:t eli ei-vaihdettavat tokenit. NFT:t ovat digitaalisia omaisuuseriä, jotka tallennetaan lohkoketjuun ja varmistavat niiden ainutlaatuisuuden. Ne ovat muuttaneet tapaa, jolla taiteilijat, pelikehittäjät ja muut luovat toimijat voivat ansaita ja hallita digitaalista omaisuuttaan.

Keskuspankkien digitaaliset valuutat (CBDC)

Keskuspankit ympäri maailmaa ovat alkaneet tutkia mahdollisuutta luoda omia digitaalisia valuuttojaan, tunnetaan myös nimellä keskuspankkien digitaaliset valuutat (CBDC). Nämä olisivat virallisia digitaalisia versioita valtion tukemista valuutoista ja voivat muuttaa perinteistä rahajärjestelmää, vaikka ne eivät olisi täysin hajautettuja kuten kryptovaluutat.

Haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Vaikka kryptovaluutat ovat tuoneet mukanaan paljon mahdollisuuksia, niiden käytössä on edelleen monia haasteita. Sääntelyn puute, turvallisuuskysymykset ja yleinen epävarmuus voivat aiheuttaa huolta sekä yksityishenkilöille että sijoittajille. Kryptovaluuttojen täysimääräinen hyväksyminen perinteisessä taloudessa vaatii lisää sääntelyä ja laajempaa ymmärrystä niiden toiminnasta.

Tulevaisuuden näkymät ovat silti lupaavat. Yritykset ja sijoittajat ympäri maailmaa ovat alkaneet kiinnittää huomiota kryptovaluuttojen potentiaaliin. Teknologinen kehitys jatkuu, ja uudet innovaatiot voivat muuttaa tapaa, jolla käytämme rahaa ja harjoitamme taloutta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kryptovaluutat ovat edelleen suhteellisen uusi ilmiö, ja niiden pitkän aikavälin vaikutukset ovat vielä näkemättä.

Bitcoinin kurssi

Bitcoinin synty ja historia

Bitcoinin tarina alkoi salaperäisen Satoshi Nakamoto -nimimerkin takana vuonna 2008, kun Nakamoto julkaisi tutkimuspaperin ”Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Tämä paperi kuvaili uutta digitaalista valuuttaa, joka toimisi hajautetun lohkoketjun teknologian avulla.

Bitcoinin synty

Tammikuussa 2009 Satoshi Nakamoto louhi ensimmäiset 50 bitcoinia, merkki siitä, että Bitcoin-verkko oli toiminnassa. Bitcoinin alkuperäinen tarkoitus oli luoda hajautettu, itsestään ylläpidetty digitaalinen valuutta, joka ei vaatisi keskitettyä valvontaa tai pankkeja. Bitcoinin lohkoketju tallentaa kaikki transaktiot aikajärjestyksessä, ja tämä julkinen kirjanpito on avoin kaikille verkossa.

Varhaiset vuodet

Bitcoinin alkuaikoina sen käyttö oli vähäistä, ja monet suhtautuivat siihen epäilevästi. Ensimmäiset transaktiot olivat pääasiassa harrastajien välisiä. Pizza-tilaus, jossa maksettiin 10 000 bitcoinilla vuonna 2010, on yksi kuuluisimmista varhaisista käyttötapauksista, ja tämä tapahtuma on sittemmin saanut nimen ”Bitcoin Pizza Day”.

Kasvu ja volatiliteetti

Bitcoinin arvo kasvoi hitaasti, mutta vuonna 2013 sen hinta nousi dramaattisesti yli 1000 dollariin ensimmäistä kertaa. Tämän jälkeen Bitcoinin arvo koki kuitenkin useita merkittäviä laskuja ja nousuja, mikä korosti sen korkeaa volatiliteettia.

Instituutioiden kiinnostus

2017 oli merkittävä vuosi Bitcoinille, kun sen arvo nousi jälleen huomattavasti, saavuttaen noin 20 000 dollaria joulukuussa. Tämä kiinnitti laajemman yleisön ja sijoittajien huomion. Samalla alalla alettiin nähdä instituutioiden, kuten sijoitusrahastojen ja pankkien, kiinnostusta Bitcoinia ja sen teknologiaa kohtaan.

Kriittiset kysymykset ja kehitys

Bitcoin on ollut myös kohteena kriittisiä kysymyksiä, kuten sen ympäristövaikutukset louhintaprosessissa ja sen käyttö laittomaan toimintaan. Teknologian kehittäminen on kuitenkin jatkunut, ja useat parannukset, kuten Segregated Witness (SegWit) ja Lightning-verkko, on otettu käyttöön.

Nykytilanne

Bitcoinin arvo ja sen käyttö jatkavat kasvuaan. Vuonna 2021 Bitcoinin hinta saavutti uusia ennätyksiä, ja se on vakiinnuttanut asemansa laajemmassa sijoitusmaailmassa. Monet yritykset ja rahoituslaitokset ovat alkaneet nähdä Bitcoinin osana sijoitusportfolioitaan.

Vaikka Bitcoinin tulevaisuus on edelleen epävarma, sen alkuperäinen tarkoitus tarjota hajautettu vaihtoehto perinteiselle rahajärjestelmälle on säilynyt, ja se jatkaa vaikutustaan sekä talousmaailmassa että keskusteluissa digitaalisista valuutoista. Satoshi Nakamoto on pysynyt anonyyminä, ja hänen henkilöllisyytensä on edelleen yksi suurista mysteereistä kryptovaluuttojen maailmassa.

Kryptoihin liittyvät huijaukset

Kryptovaluuttoihin liittyy valitettavasti monenlaisia huijauksia ja petoksia, jotka voivat kohdistua sekä aloitteleviin sijoittajiin että kokeneempiin toimijoihin. On tärkeää olla tietoinen näistä riskeistä ja noudattaa varovaisuutta käsiteltäessä kryptovaluuttoja. Tässä muutamia yleisiä kryptovaluuttoihin liittyviä huijauksia:

 1. Huijaus ICO (Initial Coin Offering) -tarjouksissa:
  • ICO:t ovat tapa kerätä varoja uusille kryptovaluutoille. Joissakin tapauksissa huijarit voivat järjestää väärennettyjä ICO-tarjouksia, joissa he keräävät sijoituksia ja katoavat sen jälkeen.
 2. Pump and Dump -järjestelyt:
  • Tämä huijaus liittyy matalan likviditeetin kryptovaluuttoihin. Huijarit levittävät huhuja tai suosituksia, jotka nostavat kryptovaluutan arvoa keinotekoisesti, minkä jälkeen he myyvät omat varansa, ja arvo romahtaa, jättäen sijoittajat tappiolle.
 3. Väärennettyjen lompakkojen ja pörssien käyttö:
  • Kryptovaluuttojen käyttäjien on oltava varovaisia käyttäessään lompakkoja ja pörssejä. Väärennettyjen verkkosivustojen avulla huijarit voivat yrittää saada käyttäjien yksityisiä avaimia ja muita arkaluonteisia tietoja.
 4. Phishing-hyökkäykset:
  • Huijarit voivat käyttää phishing-sivustoja tai sähköposteja, jotka näyttävät virallisilta kryptovaluuttojen palveluilta. Käyttäjät voivat huijata antamaan henkilökohtaisia tietojaan tai lompakkotietoja.
 5. Huijausrobottiohjelmat ja kaupankäyntialgoritmit:
  • Joissakin tapauksissa petolliset kaupankäyntialgoritmit tai automatisoidut kaupankäyntiohjelmat lupaavat suuria tuottoja, mutta ne voivat olla huijauksia, jotka vievät sijoittajien varat.
 6. Fake Token -huijaukset:
  • Jotkut huijarit voivat luoda väärennettyjä kryptovaluuttoja tai tokenkeja, joilla ei ole todellista arvoa. Tällaiset huijaukset voivat liittyä myös ICO-huijauksiin.
 7. Yhteisöhuijaukset:
  • Huijarit voivat käyttää sosiaalista mediaa, kuten Twitteriä tai Telegramia, levittääkseen vääriä huhuja tai suosituksia saadakseen ihmiset sijoittamaan tiettyyn kryptovaluuttaan.

Sijoittajien on tärkeää olla valppaina ja tehdä perusteellinen taustatutkimus ennen kuin osallistuvat mihinkään kryptovaluuttaan liittyvään toimintaan. Lisäksi viranomaisten sääntely ja tietoturvakäytännöt ovat olennaisen tärkeitä suojautumisessa kryptovaluuttoihin liittyviltä huijauksilta.

Mitä mieltä tunnetut sijoittajat ovat mieltä kryptovaluutoista?

Sijoittajien näkemykset kryptovaluutoista vaihtelevat suuresti, ja eri sijoittajilla on erilaisia näkökulmia näiden digitaalisten omaisuuserien suhteen. Seuraavassa on joitakin tunnettuja sijoittajia ja heidän näkemyksiään kryptovaluutoista:

 1. Warren Buffett:
  • Warren Buffett, yksi maailman tunnetuimmista sijoittajista, on ilmaissut skeptisyyttään kryptovaluuttoja kohtaan. Hän on kutsunut Bitcoinia ”tulppaanimaniaksi” ja on epäillyt sen todellista arvoa. Buffettin mukaan hän ei ymmärrä kryptovaluuttojen todellista liiketoimintamallia.
 2. Elon Musk:
  • Elon Musk, Tesla- ja SpaceX-yhtiöiden perustaja, on ollut kryptovaluuttojen keskiössä monin tavoin. Hän on ollut Twitterissä vihjaileva Bitcoinista ja muista kryptovaluutoista, mutta on myös ilmaissut huolensa niiden ympäristövaikutuksista, erityisesti Bitcoinin louhintaprosessin takia.
 3. Ray Dalio:
  • Ray Dalio, Bridgewater Associatesin perustaja, on ollut melko neutraali kryptovaluuttoja kohtaan. Hän on todennut, että kryptovaluutat voivat olla hyödyllisiä monimuotoistamisessa, mutta hän on myös huomauttanut sääntelyriskeistä ja volatiliteetista.
 4. Cathie Wood:
  • Cathie Wood, ARK Investin perustaja, on ollut optimistisempi kryptovaluuttojen suhteen. Hän uskoo, että Bitcoinilla voi olla tulevaisuudessa merkittävä rooli sijoitusportfoliossa, ja hän on kannattanut sen käyttöä osana hajauttamista.
 5. Paul Tudor Jones:
  • Paul Tudor Jones, sijoittajalegenda ja hedge-rahastonhoitaja, on ilmaissut kiinnostuksensa Bitcoinia kohtaan. Hän on kuvaillut Bitcoinia ”hyväksytyn suojan” asemassa ja näkee sen inflaatiosuojana.
 6. Mark Cuban:
  • Mark Cuban, liikemies ja Dallas Mavericksin omistaja, on ollut avoimesti myönteinen kryptovaluuttoja kohtaan. Hän on tukenut Bitcoinia ja muita digitaalisia valuuttoja sijoitusmahdollisuutena sekä korostanut niiden teknologista potentiaalia.

On tärkeää huomata, että sijoittajien näkemykset voivat muuttua ajan myötä, ja kryptovaluuttoihin liittyvät käsitykset vaihtelevat laajasti. Vaikka jotkut sijoittajat näkevät suurta potentiaalia kryptovaluutoissa, toiset voivat olla varovaisempia niiden suhteen, korostaen esimerkiksi sääntelyriskejä, volatiliteettia tai ympäristökysymyksiä.

Linkkejä:
Kauppalehti: kryptovaluutat
Nordnet: kryptovaluutat
Yle: kryptovaluutta
Talouselämä: kryptovaluutat
Wikipedia: kryptovaluutta